Gården Tyrisfall med dokumenterade anor från tidigt 1600-tal, ligger nära där länsgränserna för Östergötland, Närke och Södermanland möts. Hela miljön har under andra halvan av 1990-talet återskapats och erbjuder idag en intressant och unik upplevelse, där dagens moderna människa finner något helt annat. Den äldre generationen kan här också drömma sig tillbaka till en miljö som fanns i sina ungdoms dagar. Tyrisfall finns i centrum av en cirkel, Norrköping, Linköping, Motala, Örebro och Katrineholm. Gården, som finns på en udde i Ålsjön, ligger i Östergötlands bergslag med inslag av många vattendrag. En mycket vacker bygd.