Gården har under andra delen av 1990-talet renoverats med gamla metoder och material och idag kan miljöer från tidigare århundraden beskådas. Vi har haft stor hjälp av Länsmuseet och Länsantikvarieämbetet vid detta återskapande. Två av husen är uppmöblerade efter gammal stil. Möjligen såg det ut så för tvåhundra år sedan. . Vid gruppbesök eller om tid finns berättar vi gärna gårdens historia och guidar.