För att bevara den gamla och genuina miljön har vi valt att lägga parkeringen cirka 100 meter från gårdsformationen. Naturligtvis går det att köra upp med bil och lämna av rörelsehindrade eller den som inte orkar gå vägen från parkeringen. Vidare information får Ni av personalen på 0151-700 10.